Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

"Assessing Foundations" regulacji zabezpieczających członków organizacji przed działaniami przestępczymi

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo
  • Przestępczość gospodarcza
  • Organizacja
Pages (from - to)

277 - 290

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052724742205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Identyfikacja%20przyczyn%20przest%C4%99pczo%C5%9Bci&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9038040749507930817&offset=0

Book

Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie

Points of MNiSW / chapter

20.0