Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny : komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Polska

Wydawca

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

404

ISBN

9788365992192

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052565541705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,walczuk%20konrad&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Administracja rządowa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Konstytucja Polski (1997)
 • Polska
 • Prawo konstytucyjne
 • Prezydentura (urząd)
 • Rząd (organ państwowy)
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
 • Stany nadzwyczajne
 • System obronny państwa
Uwagi

Recenzenci publikacji: prof. dr hab. Artur Mezglewski ASzWoj w Warszawie, dr hab. Krzysztof Prokop prof. UPH w Siedlcach. Bibliografia na stronach 387-404.

Opublikowano w

Seria: Prawo Bezpieczeństwa. Komentarze

Numer w serii

t. 3

Rozdziały
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw : komentarz do art. 31 Konstytucji RP (s. 81-112)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0