Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw : komentarz do art. 31 Konstytucji RP

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Konstytucja
  • Prawa człowieka
  • Komentarz do ustawy
Pages (from - to)

81 - 112

Book

Obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny : komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Ministry points / chapter

20.0