Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Ośrodek Myśli Politycznej

Wydawca z listy MNiSW

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

Data opublikowania

2019 (Data domniemana)

Liczba stron

384

ISBN

9788366112117

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052557201905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,wsp%C3%B3lnotowa%20wolno%C5%9B%C4%87%20religijna&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Kościół a państwo
  • Prawo wyznaniowe
  • Wolność wyzwania
  • Wspólnoty religijne
  • Republika Słowacka
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 292-342. Indeks.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0