Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Ośrodek Myśli Politycznej

Publisher name from the MNiSW list

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

Date of publication

2019 (Date presumed)

Number of pages

384

ISBN

9788366112117

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052557201905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,wsp%C3%B3lnotowa%20wolno%C5%9B%C4%87%20religijna&offset=0

Keywords
PL
  • Kościół a państwo
  • Prawo wyznaniowe
  • Wolność wyzwania
  • Wspólnoty religijne
  • Republika Słowacka
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 292-342. Indeks.

Total point value of MNiSW of monograph

100