Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej : aspekty instytucjonalno-prawne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Ośrodek Myśli Politycznej

Publisher name from the MNiSW list

Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej

Date of publication

2019 (Date presumed)

Number of pages

384

ISBN

9788366112117

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052557201905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,wsp%C3%B3lnotowa%20wolno%C5%9B%C4%87%20religijna&offset=0

Keywords
PL
  • Kościół a państwo
  • Prawo wyznaniowe
  • Wolność wyzwania
  • Wspólnoty religijne
  • Republika Słowacka
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 292-342. Indeks.

Total point value of MNiSW of monograph

120.0