Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2017 r.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 10 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Prawo wyzaniowe
  • Prawodawstwo
  • Polska
Pages (from - to)

279 - 280

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]