Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz do art. 1-67

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Polska

Wydawca

Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data opublikowania

2019

Liczba stron

266

ISBN

9788365992345

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052565542305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,walczuk%20konrad&facet=searchcreationdate,include,2017%7C,%7C2019&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Służba Ochrony Państwa (SOP)
  • Służby mundurowe
  • Polska
  • Prawo
Uwagi

Bibliografia na stronach 259-266. Recenzenci publikacji: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz prof. ASzWoj, dr hab. Agnieszka Skóra prof. UWM.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0