Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej, na przykładzie casusu parafii pw. Zaśnięcia NMP w Ustrzykach Dolnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komisja Majątkowa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Polska)
  • Parafia greckokatolicka Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Ustrzyki Dolne)
  • Kościoły greckokatolickie
  • Nieruchomości
  • Osoba prawna
  • Restytucja (prawo)
  • Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie)
Pages (from - to)

149 - 163

Book

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

Points of MNiSW / chapter

20.0