Processing may take a few seconds...

Article


Title

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. II SA/Wa 1773/19

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 13

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Glosa
Pages (from - to)

365 - 357

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0