Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. II SA/Wa 1773/19

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 13

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Glosa
Pages (from - to)

365 - 357

Ministry points / journal

70

Ministry points / journal in years 2017-2021

70