Processing may take a few seconds...

Article

Title

Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Published in

Studia Prawnoustrojowe

Journal year: 2019 | Journal number: nr 46

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kierowcy
  • Kontola
  • Praworządność-rządy prawa
  • Ruch uliczny
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

277 - 289

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/numery/rok-2019/numer-46

Points of MNiSW / journal

20