Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Published in

STUDIA PRAWNOUSTROJOWE

Journal year: 2019 | Journal number: nr 46

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kierowcy
  • Kontola
  • Praworządność-rządy prawa
  • Ruch uliczny
Abstract

EN The rights and obligations of drivers of vehicles and the powers of inspection bodies in the light of the new regulations on road traffic control

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

277 - 289

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/numery/rok-2019/numer-46

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0