Processing may take a few seconds...

Journal

Title

STUDIA PRAWNOUSTROJOWE

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

200424

Publisher name

Uniwersetytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Editorship

Redaktor naczelny - dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM Zastępcy Redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM Sekretarz redakcji - dr Justyna Krzywkowska

Domains

PL Prawo | Filozofia prawa | Historia | Socjologia

ISSN

1644-0412

Publication frequency

quarterly

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/czasopismie

Comments

Czasopismo Studia Prawnoustrojowe ukazuje się od 2001 r. jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Do końca 2011 r. zostało wydanych 14 numerów tego rocznika. Od 2012 r. czasopismo zostało przekształcone w kwartalnik. Od lutego 2020 roku wersją referencyjną czasopisma jest wersja elektroniczna

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---