Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

STUDIA PRAWNOUSTROJOWE

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.7 Law

Journal unique ID

200424

Publisher name

Uniwersetytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Editorship

Redaktor naczelny - dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM Zastępcy Redaktora naczelnego – prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM Sekretarz redakcji - dr Justyna Krzywkowska

Domains

PL Prawo | Filozofia prawa | Historia | Socjologia

ISSN

1644-0412

Publication frequency

quarterly

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/czasopismie

Comments

Czasopismo Studia Prawnoustrojowe ukazuje się od 2001 r. jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Do końca 2011 r. zostało wydanych 14 numerów tego rocznika. Od 2012 r. czasopismo zostało przekształcone w kwartalnik. Od lutego 2020 roku wersją referencyjną czasopisma jest wersja elektroniczna

Current scoring

70.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---