Processing may take a few seconds...

Article


Title

Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Published in

Studia z Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 20

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Związki wyznaniowe
  • Polska
Pages (from - to)

373 - 382

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028525749705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20uprawnie%C5%84%20informacyjnych&offset=0

Comments

Streszczenie w języku angielskim

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0