Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Studia z Prawa Wyznaniowego

Rocznik: 2017 | Tom: t. 20

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Związki wyznaniowe
  • Polska
Strony (od-do)

373 - 382

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028525749705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Opinia%20prawna%20w%20sprawie%20uprawnie%C5%84%20informacyjnych&offset=0

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0