Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia z Prawa Wyznaniowego

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.2 Philosophy
1.3 History
1.6 Learning about culture and religion
5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration
5.7 Legal education
5.8 Sociological sciences
5.10 Canon law
7.1 Theological science

Journal unique ID

200123

Publisher name

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Domains

PL Kościół | Państwo | Prawo wyznaniowe | Religia

ISSN

2081-8882

eISSN

2544-3003

Publication frequency

yearly

URL

https://www.kul.pl/studia-z-prawa-wyznaniowego,art_3669.html

Comments

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

Unified list of scientific journals 2013-2016

7