Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Studia z Prawa Wyznaniowego

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 Philosophy
1.4 History
1.7 Culture and religion studies
6.3 Security studies
6.5 Political science and public administration
6.7 Law
6.8 Sociology
6.10 Canon law
8.2 Theology

Journal unique ID

200123

Publisher name

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Domains

PL Kościół | Państwo | Prawo wyznaniowe | Religia

ISSN

2081-8882

eISSN

2544-3003

Publication frequency

yearly

URL

https://www.kul.pl/studia-z-prawa-wyznaniowego,art_3669.html

Comments

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

Current scoring

70.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2017 7.0 ---
  • 2018 7.0 ---
  • 2019 40.0 ---
  • 2021 70.0 ---