Processing may take a few seconds...

Article

Title

Udział świadka urzędowego w procedurze zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej pod reżimem nowej ustawy o aktach stanu cywilnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 8

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Małżeństwo
  • Prawo kościelne
Pages (from - to)

95 - 114

URL

http://www.ptpw.pl/przeglad-prawa-wyznaniowego

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8