Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr inż. Mariusz Kozioł

Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

m.koziol@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-9216-3373

ResearcherID

A-7686-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Rozdziały (1)

Książki (2)