Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zaawansowane aspekty administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2021

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Abstract

PL Podręcznik stanowi kontynuację i rozszerzenie treści zawartych w poprzedniej części noszącej tytuł „Podstawy administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)” w zakresie szczegółowego użycia JEMM przez Administratora Scenariusza z dogłębnym wyjaśnieniem wybranych aspektów związanych z zarządzeniem pracą osób funkcyjnych pracujących w aplikacji w czasie ćwiczeń oraz wykorzystaniem dostępnych wartościowych funkcjonalności aplikacji umożliwiających wymierne wsparcie Kierownictwa Ćwiczenia w prowadzeniu ćwiczenia zgodnie z założonymi celami. Ponadto szczegółowo opisano budowę i zawartość baz danych oraz plików konfiguracyjnych aplikacji, jak również procedurę jej instalowania na nowych wersjach systemów serwerowych Microsoft, to jest Windows Server 2012 i 2016. Podręcznik zawiera również rozdział poświęconych pracy zespołu audytorów i obserwatorów w JEMM z wykorzystaniem możliwości zakładki OPCAR do oceny realizacji zadań przez ćwiczących.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

10.08.2021

Number of pages

176

ISBN

978-83-7523-925-6

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438240

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • JEMM (aplikacja)
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0