Processing may take a few seconds...

Book


Title

Podstawy administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

178

ISBN

978-83-7523-742-9

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002109

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • JEMM (aplikacja)
  • Sztuka operacyjna
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 173.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0