Processing may take a few seconds...

Book

Title

Podstawy administrowania aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

178

ISBN

978-83-7523-742-9

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002109

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • JEMM (aplikacja)
  • Sztuka operacyjna
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 173.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

80