Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo państwa i pozycja geopolityczna Iraku w kontekście tożsamości plemiennej, religijnej i etnicznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Uniwersytet Łódzki

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Geopolityka
  • Stosunki etniczne
  • Tożsamość religijna
  • Irak
Number of pages

406

Signature of printed version

A/3252 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 369-399.

First review

Sebastian Wojciechowski

Second review

Radosław Bania

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor