Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Piotr Lewandowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

p.lewandowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 10

ORCID

0000-0002-3664-4815

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=mt6C52AAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (7)

Książki (2)