Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Niniejsza monografia stanowi efekt pracy młodych naukowców z czołowych polskich uczelni cywilnych i wojskowych, którzy podjęli się zbadania zagadnień istotnych z punktu widzenia racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Praca obejmuje artykuły z zakresu teoretycznej refleksji nad racją stanu oraz nad dylematami strategicznymi analizowanymi z perspektywy systemowej. Rozdziałom teoretycznym towarzyszą analizy praktycznych problemów z obszaru polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, z którymi musi współcześnie mierzyć się państwo polskie. W pracy znalazły się indywidualne studia poświęcone: kryzysowi w relacjach transatlantyckich, wyzwaniom związanym z rosnącą pozycją Chin, obecności NATO na wschodniej flance oraz implikacjom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Badania te uzupełnione zostały przez analizy możliwości kształtowania narzędzi bezpieczeństwa przez państwo polskie wobec migracji oraz wpływu zmian klimatycznych na Siły Zbrojne RP. Tom zamykają prace podejmujące rzadko poruszane kwestie interesów polskich w Afryce Wschodniej oraz problem procesu radykalizacji na przykładzie Pakistanu.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

308

ISBN

9788375237948

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/polska-racja-stanu-w-perspektywie-globalnych-przemian/

Słowa kluczowe
PL
 • Afryka Wschodnia
 • Chiny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne państwa
 • Filozofia polityczna
 • Globalizacja
 • Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
 • Konserwatyzm
 • NATO
 • Pakistan
 • Polityka międzynarodowa
 • Polska
 • Racja stanu
 • Rosja
 • Siła państwa
 • Suwerenność państwa
 • System obronny państwa
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Turcja
 • Ukraina
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Współpraca transatlantycka
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Polska racja stanu w historycznym kontekście i w perspektywie globalnych przemian (s. 7-36)
Racja stanu w warunkach postsuwerenności i sieciowości międzynarodowej państw (s. 85-107)
Czas próby w relacjach transatlantyckich: USA, Chiny i europejskie dylematy strategiczne (s. 149-170)
Implikacje konfliktu na Ukrainie dla bezpieczeństwa Polski (s. 195-218)
Siły Zbrojne RP a bezpieczeństwo Polski w dobie zmian klimatu (s. 255-273)
System edukacji w Pakistanie - wyzwania i perspektywa na przyszłość (s. 295-308)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0