Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Piotr Grochmalski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

p.grochmalski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 69

ORCID

0000-0002-5671-3339

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (6)

Książki (3)