Processing may take a few seconds...

Book


Title

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

189

ISBN

978-83-7523-634-7

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk18005320

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Prognostyka wojskowa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 177-186.

Chapters
Scenariusz : bezpieczeństwo militarne (p. 35-38)
Scenariusze : bezpieczeństwo cyfrowe (p. 40-42)
Wymiar militarny (p. 45)
Wymiar cyfrowy (p. 45-46)
Diagnoza stanu wskaźników bezpieczeństwa ekonomicznego (p. 47-67)
Diagnoza bezpieczeństwa energetyczno-ekologicznego (p. 67-97)
Diagnoza bezpieczeństwa militarnego (p. 106-110)
Diagnoza bezpieczeństwa kulturowego (p. 132-152)
Diagnoza bezpieczeństwa cyfrowego (cybernetycznego) (p. 153-162)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0