Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Halina Świeboda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

h.swieboda@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 93

ORCID

0000-0002-9112-7300

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (14)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)