Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Perspektywy wykorzystania otwartych źródeł informacji do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Biały wywiad
  • Przestępczość zorganizowana
  • Terroryzm
  • Zwalczanie
  • Źródła informacji
  • Polska
Number of pages

401

Signature of printed version

A/2491 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_Zi%C3%B3%C5%82kowska-Zygier+Agata&sort=byscore&view=2

First review

Piotr Sienkiewicz

Second review

Tomasz Aleksandrowicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.06.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor