Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Eksploatacja i nadzór nad środkami bojowymi w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Eksploatacja (techn.)
  • Jednostki wojskowe
  • Środki bojowe
  • Polska
Number of pages

228

Signature of printed version

A/2361 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor