Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wartościowanie techniki w systemach zarządzania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Valuing techniques in management systems

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Rocznik: 2019 | Tom: t. 14 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Logistyka
 • Technika
 • Technika logistyczna
 • Technologia
 • Systemy zarządzania
EN
 • Evaluation
 • Evaluation methodology
 • Logistic
 • Logistics technology
 • Management systems
 • System analysis
Streszczenie

PL Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnegospołeczeństwa, determinizm technologiczny zaś jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułujest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analitycznei oceny w analizie systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowaniatechniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologiispełniającej warunki wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania meto-dologii „foresight” w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasoweświatowe doświadczenia w procesie klasyfikowania techniki na potrzeby systemów zarządzania

EN The development of technology and the accumulation of technological innovations determine the environment of modern society, while technological determinism is one of the features of modern civilization.The purpose of the article is to present a methodology for evaluating a technique (technology) that uses ana-lytical and evaluation procedures of system analysis in the technology management process. The use of tech-nique evaluation procedures allows the evaluation of possible and probable effects of decisions on the choiceof tech-nology that meets the criteria of multi-criteria social assessment. The possibilities of applying the “foresight” methodology in socio-political evaluation of technology were presented. In addition, current globalexperience in the process of technology evaluation for the needs of management systems was discus

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

27 - 44

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0