Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Editors

Title variant

EN Modern Management Systems

Publisher name

Wojskowa Akademia Techniczna

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Organizacja i zarządzanie

ISSN

1896-9380

Publication frequency

quarterly

URL

https://nsz.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Comments

"Nowoczesne Systemy Zarządzania" to czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Podmiotem prowadzącym czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku, zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 roku. Wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną.

Unified list of scientific journals 2013-2016

6

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 6  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---
  • 2018 6  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---
  • 2019 5 ---