Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Nowoczesne Systemy Zarządzania

Editors

Title variant

EN Modern Management Systems

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.6 Management and quality studies
5.7 Law

Journal unique ID

501755

Publisher name

Wojskowa Akademia Techniczna

Domains

PL Organizacja i zarządzanie | Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1896-9380

Publication frequency

quarterly

URL

https://nsz.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Comments

"Nowoczesne Systemy Zarządzania" to czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Podmiotem prowadzącym czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku, zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 roku. Wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 6.0 ---
  • 2018 6.0 ---
  • 2019 5.0 ---
  • 2021 20.0 ---
  • 2022 20.0 ---