Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Heurystyczna rola analizy systemowej w badaniach bezpieczeństwa narodowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Analiza systemowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Badania naukowe
  • Heurystyka
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

113 - 130

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2949/Glen%20red.%20Jednoczenie%20wiedzy%20w%20naukach%2025.06.pdf?sequence=1

Uwagi

Bibliografia na stronach 128-130.

Książka

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0