Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Heurystyczna rola analizy systemowej w badaniach bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza systemowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Badania naukowe
  • Heurystyka
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

113 - 130

Comments

Bibliografia na stronach 128-130.

Book

Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie

Points of MNiSW / chapter

20