Processing may take a few seconds...

Employee

dr Mateusz Kuczabski

Organizational unit

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Podstaw Bezpieczeństwa

E-mail

m.kuczabski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-9952-1188

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies: 100%

Chapters (14)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS