Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Mateusz Kuczabski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

m.kuczabski@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-9952-1188

ResearcherID

D-3097-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (18)

Książki (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)