Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo zdrowotne: implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Rozważania i refleksje zawarte w opracowaniu prezentują dociekania teoretyczne, metodologiczne i pretendują do uporządkowania i objaśnienia najważniejszych pojęć z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wskazują na transdyscyplinarność problematyki z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, co wykracza poza wiązanie go tylko z bezpieczeństwem epidemiologicznym czy z systemem ochrony zdrowia. Autor ma nadzieję, że publikacja stanowić będzie istotny wkład w rozwój teorii bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie. Otwierając pola badawcze, ukazując transdyscyplinarność zagadnieńbezpieczeństwa zdrowotnego spotęguje zainteresowanie jakże istotną dziedziną bezpieczeństwa państwa, a praca stanie się przyczynkiem do podjęcia szeroko zakrojonych prac projektowych w obszarze strategicznych wyzwań systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie. Praca, zgodnie z przyjętym założeniem, stanowi pogłębioną analizę badanych zagadnień dotyczących szerokiego zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, przy czym nie pretenduje do wyczerpania bogatej problematyki tematu, bowiem uwzględnienie wszystkich zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego przekraczałoby niewątpliwie ramy niniejszej analizy i badań, ale wnosi wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie. Przyjęte cele i wyniki badań ukształtowały strukturę monografii. Zgodnie z kluczem problemowym treści pracy obejmują sześć rozdziałów, z czego 5 rozdziałów zawiera teoretyczne rozważania zakończone prezentacją modelowego ujęcia bezpieczeństwa zdrowotnego, 6 rozdział zawiera wyniki badania społecznego wraz z podsumowaniem. Monografię dopełniają wstęp zawierający założenia metodologiczne badań i zakończenie zawierające konkluzje, rekomendacje i propozycje badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Ponadto zamieszczono obszerny spis literaturowy oraz spis tabel, rysunków, wykresów, map i załączników, które uzupełniają lub rozszerzają treści merytoryczne zawarte w poszczególnych rozdziałach.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

19.08.2022

Number of pages

395

ISBN

978-83-8263-306-1

eISBN

978-83-8263-309-2

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366117

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Globalizacja
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Ochrona zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Polska
 • NATO
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Sekurytyzacja (politologia)
 • Służba zdrowia
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Unia Europejska (UE)
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Zdrowie publiczne
EN
 • COVID-19
 • Health
 • Health care system
 • Health policy
 • Health security
 • Epidemic
 • European Union
 • NATO
 • National security
 • Poland
 • Security strategy
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 348-379.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0