Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo zdrowotne. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Rozważania i refleksje zawarte w opracowaniu prezentują dociekania teoretyczne, metodologiczne i pretendują do uporządkowania i objaśnienia najważniejszych pojęć z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wskazują na transdyscyplinarność problematyki z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, co wykracza poza wiązanie go tylko z bezpieczeństwem epidemiologicznym czy z systemem ochrony zdrowia. Autor ma nadzieję, że publikacja stanowić będzie istotny wkład w rozwój teorii bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie. Otwierając pola badawcze, ukazując transdyscyplinarność zagadnieńbezpieczeństwa zdrowotnego spotęguje zainteresowanie jakże istotną dziedziną bezpieczeństwa państwa, a praca stanie się przyczynkiem do podjęcia szeroko zakrojonych prac projektowych w obszarze strategicznych wyzwań systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie. Praca, zgodnie z przyjętym założeniem, stanowi pogłębioną analizę badanych zagadnień dotyczących szerokiego zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, przy czym nie pretenduje do wyczerpania bogatej problematyki tematu, bowiem uwzględnienie wszystkich zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa zdrowotnego przekraczałoby niewątpliwie ramy niniejszej analizy i badań, ale wnosi wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie. Przyjęte cele i wyniki badań ukształtowały strukturę monografii. Zgodnie z kluczem problemowym treści pracy obejmują sześć rozdziałów, z czego 5 rozdziałów zawiera teoretyczne rozważania zakończone prezentacją modelowego ujęcia bezpieczeństwa zdrowotnego, 6 rozdział zawiera wyniki badania społecznego wraz z podsumowaniem. Monografię dopełniają wstęp zawierający założenia metodologiczne badań i zakończenie zawierające konkluzje, rekomendacje i propozycje badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Ponadto zamieszczono obszerny spis literaturowy oraz spis tabel, rysunków, wykresów, map i załączników, które uzupełniają lub rozszerzają treści merytoryczne zawarte w poszczególnych rozdziałach.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

19.08.2022

Number of pages

395

ISBN

978-83-8263-306-1

eISBN

978-83-8263-309-2

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366117

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Globalizacja
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Ochrona zdrowia
 • Polityka zdrowotna
 • Polska
 • NATO
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Sekurytyzacja (politologia)
 • Służba zdrowia
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Unia Europejska (UE)
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Zdrowie publiczne
EN
 • COVID-19
 • Health
 • Health care system
 • Health policy
 • Health security
 • Epidemic
 • European Union
 • NATO
 • National security
 • Poland
 • Security strategy
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 348-379.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0