Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Cyfryzacja
  • Nowe technologie
  • Uzależnienie od internetu
Streszczenie

PL Obawy o wpływ technologii na społeczeństwo są tak stare jak sama cywilizacja. Towarzyszyło im zarówno negatywne postrzeganie samej technologii, jak i traktowanie jej w kategoriach zwiastuna poznawczego, twórczego, emocjonalnego i kulturowego rozwoju ludzkości. Współczesne technologie poprzez swoją wszech obecność wykształcają potrzebę wielozadaniowości, tak aby każdy mógł wirtualnie uczestniczyć w jak największej liczbie wydarzeń. Stają się coraz bardziej koniecznym warunkiem samego istnienia. Psycholodzy, medioznawcy, socjolodzy sygnalizują problem narastania uzależnień związanych z korzystaniem z Internetu, które dotykają wszystkich. Różnią się one wieloma cechami, zaś z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego istotne są te, które uzależniają społeczeństwo wpływając destrukcyjnie na spójność społeczną oraz na podejmowanie decyzji. W latach 90 Dan Herman zdefiniował zjawisko FOMO , a w 2013 roku dowiedziono związku potęgowania tego zjawiska przez media społecznościowe. Rozdział poświęcono analizie zjawiska wybranych uzależnień cyfrowych istotnych dla procesów zapewniania bezpieczeństwa społecznego i narodowego. Problemy tego obszaru są analizowane jako pola badawcze, w których poszukiwane są odpowiedzi na pytania: w jaki sposób interaktywne technologie wpływają na myśli i zachowania społeczne? I jakie skutki dla społeczeństwa i państwa mogą wystąpić gdy przyjmujemy perspektywę badawczą: bezpieczeństwo jednostki i państwa. Rozdział wzbogacono także o ocenę zjawiska dokonaną w badaniach na grupie studentów Akademii Sztuki Wojennej.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

169 - 198

Książka

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0