Processing may take a few seconds...

Book


Title

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Editors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia stanowi refleksję na temat wybranych przez autora problemów bezpieczeństwa w kontekście określonych współczesnych zagrożeń i ich ryzyka. Rozdział pierwszy poświecono społecznym implikacjom technologicznych innowacji przyszłości dla bezpieczeństwa. W rozdziale drugim zanalizowano środowisko bezpieczeństwa warunkowane rozwojem technologii informacyjno-telekomunikacyjnej. W rozdziale trzecim przedstawiono nowe zagrożenie bezpieczeństwa, jakim jest konflikt hybrydowy. Rozdział czwarty zawiera omówienie zagadnienie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie IT. Monografię zamyka rozdział dotyczący wpływu technologii uzależniających na bezpieczeństwo państwa.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2021

Number of pages

214

ISBN

978-83-7523-911-9

DOI

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/problemy-bezpieczenstwa-wobec-wspolczesnych-zagrozen/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo informacyjne państwa
  • Innowacje
  • Polska
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 199-211.

Chapters
Wstęp (p. 7-9)
Jako przestroga: społecze implikacje technologicznych innowacji przyszłości dla bezpieczeństwa (p. 9-18)
Nowe zagrożenie bezpieczeństwa - konflikt hybrydowy (p. 55-68)
Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa (p. 169-198)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0