Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jako przestroga: społecze implikacje technologicznych innowacji przyszłości dla bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Innowacje
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Zagrożenia
Streszczenie

PL Doświadczamy wpływów techniki i technologii codziennie, przyjmując bez zdziwienia wsparcie w codziennych obowiązkach w pracy, w domu, u lekarza. Zaadaptowana i okrzepła w społecznej świadomości nie budzi zastrzeżeń. Rewolucja technologiczna nieustająco się rozwija przynosząc coraz to nowe rozwiązania, z którymi społeczności mają problem natury etycznej, moralnej często dotykającej istoty człowieczeństwa. Technologie jutra istnieją już dziś. Ich pierwotne formy są używane w wirtualnych asystentach np. Apple Siri czy Google Home, w internetowych botach do czatowania. Powoli ludzie stają się cyborgami, chociaż nie ma to na razie wymiaru jaki znamy z filmów science fiction . Wynalazki i praca nad nowymi technologiami wskazuje, że jesteśmy jako społeczeństwa na drodze do spełnienia się „osobliwości”. Treści rozdziału są wynikiem przemyśleń nad skutkami technologii w oparciu o analizy i prognozy zarówno dokonań w technice i technologii jak i filozoficznego spojrzenia na problemy jakie generują i będą generować kolejne rozwiązania techniczne i technologiczne. Problem jest szeroki bowiem dotyczy ogółu zastosowań w społeczeństwie w obszarze zarówno cywilnym jak i wojskowym.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

9 - 18

Książka

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0