Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Jako przestroga: społecze implikacje technologicznych innowacji przyszłości dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Innowacje
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Zagrożenia
Abstract

PL Doświadczamy wpływów techniki i technologii codziennie, przyjmując bez zdziwienia wsparcie w codziennych obowiązkach w pracy, w domu, u lekarza. Zaadaptowana i okrzepła w społecznej świadomości nie budzi zastrzeżeń. Rewolucja technologiczna nieustająco się rozwija przynosząc coraz to nowe rozwiązania, z którymi społeczności mają problem natury etycznej, moralnej często dotykającej istoty człowieczeństwa. Technologie jutra istnieją już dziś. Ich pierwotne formy są używane w wirtualnych asystentach np. Apple Siri czy Google Home, w internetowych botach do czatowania. Powoli ludzie stają się cyborgami, chociaż nie ma to na razie wymiaru jaki znamy z filmów science fiction . Wynalazki i praca nad nowymi technologiami wskazuje, że jesteśmy jako społeczeństwa na drodze do spełnienia się „osobliwości”. Treści rozdziału są wynikiem przemyśleń nad skutkami technologii w oparciu o analizy i prognozy zarówno dokonań w technice i technologii jak i filozoficznego spojrzenia na problemy jakie generują i będą generować kolejne rozwiązania techniczne i technologiczne. Problem jest szeroki bowiem dotyczy ogółu zastosowań w społeczeństwie w obszarze zarówno cywilnym jak i wojskowym.

Pages (from - to)

9 - 18

Book

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Ministry points / chapter

20.0