Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowe zagrożenie bezpieczeństwa - konflikt hybrydowy

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Armed conflicts
  • International security
  • Nonmilitary threat
  • Military threat
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Konflikty zbrojne
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
Abstract

PL W konfliktach zbrojnych końca XX - początku XXI wieku dość wyraźnie widać logikę wojen ograniczonych, których charakter determinują czynniki geopolitycznej rywalizacji, a kategorie ideologiczne odchodzą na plan dalszy. Wojny nie toczą się na terytoriach wielkich mocarstw, są prowadzone w odległych teatrach. Ograniczenie charakteru i zakresu operacji wojskowych umożliwia osiągnięcie celów wojennych przez stosunkowo niewielki kontyngent profesjonalistów: sił specjalnych, prywatnych firm wojskowych, sił powietrznych i grup marynarki wojennej. Aby uzyskać asymetryczną wyższość, strony konfliktu używają jednocześnie zarówno form i metod tradycyjnej wojny, jak i nieregularnych formacji - powstańców, grup międzynarodowych terrorystów. Równocześnie powszechnie stosowane są metody walki bez użycia przemocy: wpływ informacyjny i psychologiczny, cyberataki, sankcje ekonomiczne. Wszystko to dzieje się, podczas gdy kluczowa dotąd rola rozwiązań siłowych, w tym zagrożenie użyciem broni jądrowej, pozostaje w planowaniu strategicznym wielkich mocarstw. Ten typ działań wydaje się więc metodą przyszłości prowadzenia walki, a zarazem wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

55 - 68

Book

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Ministry points / chapter

20.0