Processing may take a few seconds...


Title

Wstęp

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Abstract

PL W całokształcie problematyki bezpieczeństwa ważna jest identyfikacja i prognoza zagrożeń, zarówno militarnych, jak i niemilitarnych. One stanowią bowiem podstawę wyjściową do prowadzenia ocen i projektowania zamierzeń zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa państwa. Wzrost wagi pojawiających się zagrożeń wynika z ich dynamiki i zmiennego charakteru, często trudnego do przewidzenia. Ponadto zagrożenia wkraczają poza sferę militarną, a do celów agresywnych wykorzystywane są zdobycze cywilizacyjne i naukowo-techniczne. Współczesne, globalne bezpieczeństwo dąży do rozwiązywania problemów w różnych obszarach świata i działa na rzecz rozwoju wszystkich ludzi. Wymagane jest tu ścisłe współdziałanie wszystkich ogniw bezpieczeństwa, aby osiągać zamierzone cele.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

7 - 9

Book

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń