Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...


Tytuł

Wstęp

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

7 - 9

Książka

Problemy bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń

Pełny tekst rozdziału

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny