Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Upadanie państwa : implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Państwa upadłe
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

285

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/806 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 250-262.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor