Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Upadanie państwa : implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Państwa upadłe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

285

Signature of printed version

A/806 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 250-262.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor