Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

płk dr hab. Bogdan Grenda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

E-mail

b.grenda@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1942-8576

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (15)

Książki (21)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (9)