Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Polska
Number of pages

260

Signature of printed version

A/811 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 203-217.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor