Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System kontroli bezpieczeństwa międzynarodowych portów lotniczych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
  • Kontrola ruchu lotniczego
  • Lotniska
  • Systemy kontroli
  • Polska
Number of pages

177

Signature of printed version

A/2752 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Marian Kozub

Second review

Jacek Nowak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

06.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor