Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zagrożenia ze strony pasażera dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo lotów
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotniska
  • Pasażerowie
  • Prawo lotnicze
  • Statki powietrzne
Number of pages

258

Signature of printed version

A/4006 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 241-250.

First review

Marian Kozub

Second review

Adam Radomyski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

25.10.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor