Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zagrożenia asymetryczne militarnej infrastruktury krytycznej : szanse i wyzwania w zakresie ochrony

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Policyjny

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (132)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Budownictwo wojskowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Ochrona obiektów
  • System obronny państwa
  • Zagrożenia asymetryczne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

5 - 17

URL

http://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/bogdangrenda.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]