Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Aglomeracje
  • Bezpieczeństwo
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

292

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/757+CD

Uwagi

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 255 -288

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor