Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Aglomeracje
  • Bezpieczeństwo
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

292

Signature of printed version

A/757+CD

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 255 -288

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor