Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr hab. inż. Andrzej Soboń

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

a.sobon@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-823

ORCID

0000-0003-2540-2252

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (10)

Książki (10)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)