Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Changes for security in the XXI century

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Streszczenie

EN Publikacja dotyczy wybranych zagrożeń istotnych dla europejskiego jak i globalnego bezpieczeństwa. W pracy podjęto także próbę znalezienia sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Każdy z rozdziałów prezentuje unikalną perspektywę badawczą i niezależną refleksję. Wyjątkowość tej publikacji polega na tym, że zebrano w niej rozdziały badaczy będących na początku swojej drogi naukowej, reprezentujących kraje z północnej i południowej części Europy. Autorzy, student ERSAMUS+, prezentują nową perspektywę badawczą, niespotykaną w innych publikacjach z tej dziedziny, co szczególnie wpływa na świeżość podejścia do tematu i wniosków. Publikacja składa się z dwóch części charakterystycznych, z których każda posiada cztery rozdziały merytoryczne. Monografia zachęca do samodzielnego studiowania tematu militarnego i pozamilitarnego bezpieczeństwa międzynarodowego, a tematyka poruszana w niniejszej publikacji nie zamyka problemu naukowego w tym zakresie. Pojawiają się nowe zagrożenia, które obecnie nie są dokładnie zbadane, pozostają otwarte i zgodnie z intencją autorów należy kontynuować dalsze analizy i badania.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

29.01.2021

Liczba stron

147

ISBN

9788375239263

eISBN

9788375239270

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438241

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
EN
  • International security
  • National security
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Introduction (s. 3-8)
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0