Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Introduction

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
EN
  • International security
  • National security
Pages (from - to)

3 - 8

Book

Changes for security in the XXI century