Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Introduction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
EN
  • International security
  • National security
Strony (od-do)

3 - 8

Książka

Changes for security in the XXI century