Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Opinie instruktorów wojskowych, nauczycieli i uczniów o programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Opinions of military instructors, teachers and students on the curriculum for upper secondary schools subject „military education”

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Innowacje pedagogiczne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Nauczyciele
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Nauczanie
 • Polska
 • Przysposobienie wojskowe
 • Szkolenie wojskowe
 • Szkoły średnie
 • Uczniowie
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Poland
 • Students of military schools
 • Teachers
 • Uniformed classes
Strony (od-do)

144 - 155

Uwagi

Bibliografia na stronie 154. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Książka

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0