Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Opinie instruktorów wojskowych, nauczycieli i uczniów o programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „edukacja wojskowa”

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Title variant

EN Opinions of military instructors, teachers and students on the curriculum for upper secondary schools subject „military education”

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wojskowa (przedmiot szkolny)
 • Innowacje pedagogiczne
 • Klasa mundurowa
 • Klasa wojskowa
 • Nauczyciele
 • Program Pilotażowy Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych
 • Nauczanie
 • Polska
 • Przysposobienie wojskowe
 • Szkolenie wojskowe
 • Szkoły średnie
 • Uczniowie
EN
 • Education for safety
 • Military classes
 • Poland
 • Students of military schools
 • Teachers
 • Uniformed classes
Pages (from - to)

144 - 155

Comments

Bibliografia na stronie 154. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Book

Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20