Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Ilona Urych

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

i.urych@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-4868-9460

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (22)

Książki (9)