Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wiedza o bezpieczeństwie w procesie dydaktycznym : kontynuacja i rozwój myśli pedagogicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Zaprezentowana w monografii refleksja nad procesami nauczania i wychowania oraz ich teraźniejszymi uwarunkowaniami z perspektywy bezpieczeństwa stała się przyczynkiem do stworzenia nowego, interesującego pola eksploracji, łączącego dwie dyscypliny naukowe w ramach dziedziny nauk społecznych, a mianowicie nauk o bezpieczeństwie z pedagogiką. Autorki pokładają nadzieję, że przygotowane studium spotka się z zainteresowaniem odbiorców – teoretyków i praktyków nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki, przedstawicieli środowiska naukowego i wojskowego, a także zachęci Czytelników do refleksji nad wyzwaniami związanymi z procesem edukacji na rzecz bezpieczeństwa w XXI wieku.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

182

ISBN

9788375237450

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20003179

Słowa kluczowe
PL
 • Dewey John (1859-1952)
 • Dydaktyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Herbart Johann Friedrich (1776-1841)
 • Polska
 • Metody nauczania
 • Nauczanie
 • Nauczyciele
 • Pedagogika
 • Szkoły wojskowe
 • Uczniowie
 • Wiedza
 • Wychowanie
EN
 • Dewey John (1859-1952)
 • Education for safety
 • Herbart Johann Friedrich (1776-1841)
 • Knowledge
 • Military school
 • Poland
 • Students
 • Teachers
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 159-168. Indeksy. Wstęp i spis treści także w języku angielskim.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0