Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych

Editors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] Philosophy
[6.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Abstract

PL Niniejsza monografia została podzielona na trzy zasadnicze części, odpowiadające trzem sferom, w których następują dynamiczne zmiany spowodowane pandemią COVID-19: sfera społeczno-ekonomiczna, sfera prawno-polityczna oraz sfera nauki i komunikacji.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

19.08.2022

Number of pages

238

ISBN

978-83-8263-242-2

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/pandemia-covid-19-w-perspektywie-zagrozen-spolecznych/

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Epidemiologia
 • Pandemia
 • Problemy społeczne
 • Społeczeństwo
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Epidemic
 • Epidemiology
 • COVID-19
 • National security
 • Nonmilitary threat
 • Pandemic
 • Social security
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Część prac w języku angielskim. Wstęp także w języku angielskim.

Chapters
Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych. Wprowadzenie do problematyki badań (p. 7-17)
The COVID-19 Pandemic from the Perspective of Societal Threats : Introduction to Research Topics (p. 18-28)
Doświadczenia walki z pandemią COVID-19 w Republice Korei (p. 101-116)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120

Total point value for editor

20

Total point value for editor (humanities, social sciences and theology)

40