Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Dorota Domalewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

d.domalewska@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1788-1591

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (8)

Książki (2)