Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych. Wprowadzenie do problematyki badań

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] Philosophy
[6.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Koronawirusy
 • Metodologia
 • Pandemia
 • Problemy społeczne
 • Społeczeństwo
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Zagrożenia niemilitarne
 • Zmiana społeczna
Pages (from - to)

7 - 17

Book

Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0