Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych. Wprowadzenie do problematyki badań

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.2] Philosophy
[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • COVID-19
 • Epidemie
 • Koronawirusy
 • Metodologia
 • Pandemia
 • Problemy społeczne
 • Społeczeństwo
 • Wirus SARS-CoV-2
 • Zagrożenia niemilitarne
 • Zmiana społeczna
Pages (from - to)

7 - 17

Book

Pandemia COVID-19 w perspektywie zagrożeń społecznych

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0